Цени и ценообразуване


Пазарното ценообразуване е понятие от висш икономически порядък. То се свързва с действието на пазарен механизъм, конкуренция и свободно движение на търсенето и предлагането. На макроикономическо равнище пазарното ценообразуване...
 

Лекции по цени и ценова политика


Пълни лекции по предмета. Напълно достатъчни, за да учите от тях за изпита...
 

Цени ценова политика


Лекций по този предмет цени и ценова политика.За всички магисти и хора от бакалаварската степен с корпоративно управление....
 

Пазарно равновесие


Пазарно равновесие – на пазара двете сили – търсенето и предлагането, се проявяват едновременно, сблъскват се чрез противопоставянето на различни количества и цени и се уравновесяват в точка...
 

Възникване, характеристика, роля и функции на цените


Цените са една от най-сложните категории на стоковото производство. Много бързо и точно отразяват протичащите на даден национален, регионален или световен пазар процеси и тенденции, и променят своите структури, равнища и съотношения....
 

Цени и ценова политика


Пазарното ценообразуване и пазарните цени. Обект на анализ ще бъдат макроикономическата характеристика на пазарното ценообразуване...
 

Цени и ценообразуване


Лекции по Цени и ценообразуване - проф. Класова - УНСС...
 

Методи на ценообразуване


Лекция на доцент Т. Пелов по дисциплина Цени и ценообразуване...
 

Изменение, контрол и регулиране на цените


Поводнеопределеността и риска който възниква от това. Всяка промяна в ценовите равнища на стоките/услугите, водят след себе синеминуеми сътресения в цялостната дейност на предприятията. Тези сътресения саобективно определени...
 

Ценообразуване и жизнен цикъл на стоките и услугите


Обвързване на цените с жизнения цикъл на стоките и услугите. Цени на нови и уникални стоки и услуги. Ценови решения при зрялост и намаляване на продажбите...

Избрани критерии за търсене

Цени и ценова политика
Лекции
Ограничаване на резултатите

По Предназначение

Намери частен учител

Данаил Дамянов
преподава по Цени и ценова политика
в град Свищов
с опит от  22 години
1,080 282

виж още преподаватели...